Na przeciw, 100x150, olej na płótnie, 2008-+

The Opposite / Na przeciw, 100×150, oil on canvas, 2008

Spotkanie, 100x150, olej na płótnie, 2008-+

The Meeting / Spotkanie, 100×150, oil on canvas, 2008

W lewo, 100x150, olej na płótnie, 2009-+

To the Left / W lewo, 100×150, oil on canvas, 2008

Biegnące, 100x150, olej na płótnie, 2008-+

Running girls / Biegnące, 100×150, oil on canvas, 2008

Podejrzenie, 100x150, olej na płótnie, 2008-+

The Suspicion / Podejrzenie, 100×150, oil on canvas, 2008

Ethno - Lirycs, 100x100, olej na płótnie, 2008-+

The Ethno – Lirycs / Ethno – Lirycs, 100×100, oil on canvas, 2008

Błękitne, 140x114, olej na płótnie, 2008-+

The Blue / Błękitne, 140×114, oil on canvas, 2008

Sześć i pół, 114x140, olej na płótnie, 2008-+

The Six and a Half / Sześć i pół, 114×140, oil on canvas, 2008

Konfrontacje100 x 100, olej na płótnie, 2008-+

The Confrontations / Konfrontacje, 100×100, oil on canvas, 2008

Część wspólna I, 100 x100, olej na płótnie, 2008-+

The Shared Part I / Część wspólna I, 100×100, oil on canvas, 2008

Słoneczny, 90x100, olej na płótnie, 2008-+

The Sunny / Słoneczny, 90×100, oil on canvas, 2008

Horyzont, 110x100, olej na płótnie, 2008-+

The Horizon / Horyzont, 110×100, oil on canvas, 2008

Skradające się II, 100x100, olej na płótnie, 2008-+

The sneaking women II / Skradające się II, 100×100, oil on canvas, 2008

Skradające się I, 100x100, olej na płótnie, 2008-+

The sneaking women I / Skradające się I, 100×100, oil on canvas, 2008