Odmienny punkt ciężkości,  115x125, olej na płótnie, 2010-+

Different Centre of Gravity I / Odmienny punkt ciężkości I,

115×125, oil on canvas, 2010

Odmienny punkt ciężkości I, 116x126, olej na płótnie, 2011-+

Different Centre of Gravity II / Odmienny punkt ciężkości II,

115×125, oil on canvas, 2010

Odmienny punkt ciężkości IV, 35x40, olej na płótnie, 2011-+

Different Centre of Gravity IV / Odmienny punkt ciężkości IV,

35×40, oil on canvas, 2011

Odmienny punkt ciężkości V, olej na płótnie, 2011-+

Different Centre of Gravity V / Odmienny punkt ciężkości V,

35×40, oil on canvas, 2011

Odmienny punkt ciężkości III, 35x40, olej na płótnie, 2011-+

Different Centre of Gravity III / Odmienny punkt ciężkości III,

35×40, oil on canvas, 2011

Calineczka II, 35x40, olej na płótnie, 2011-+

The Thumbelina II / Calineczka II, 35×40, oil on canvas, 2011

Kropki I, 35x40, olej na płótnie, 2010-+

The Dots I / Kropki I, 35×40, oil on canvas, 2011

Kropki II, 35x40, olej na płótnie, 2010-+

The Dots II / Kropki II, 35×40, oil on canvas, 2011

Kółko, 35 x 40, olej na płótnie, 2010

The circle / Kółko, 35×40, oil on canvas, 2010

Wielkie brokuly, 110x150, olej na plotnie, 2010

The Big Broccoli / Wielkie brokuły, 110×120, oil on canvas, 2010

Pasażerka zamku Hauru I, 100x100, olej na płótnie, 2010

The passenger of Haur’s Castle / Pasażerka Zamku Hauru,

100×100, oil on canvas, 2010

Skradająca się, 100x100, olej na płótnie, 2010

The Sneaking Woman / Skradajaca się, 100×100, oil on canvas, 2010